Rolf Bakke Hjertaker er ansatt som advokat hos oss fra juni 2020.

Han har lang erfaring innen fagfeltene konkurs og tvangsfullbyrdelse og har i mange år jobbet hos Kemneren i Bergen, både som stabsjurist, spesialrådgiver og advokat ved avdeling med hovedansvar for næringsinnkreving og arbeidsgiverkontroll.

Hans arbeidsfelt vil i hovedsak være konkurs og insolvensbehandling, samt tvangsfullbyrdelse og tvangssalg.

Meny