Fride Oline Furuhovde Myhre er ansatt som advokatfullmektig hos oss fra juni 2020.

Fride er nyutdannet jurist med masteroppgave innen formueretten. Hennes arbeidsfelt vil i hovedsak være knyttet til konkurs og insolvensbehandling samt tvangsfullbyrdelse og tvangssalg.

Meny