Vest Boligutvikling AS

Navn

Vest Boligutvikling AS

Bostyrer

Arne Laastad

Saksbehandler

Siri Bakke Madsen

Tingrett

Bergen tingrett

Saksnummer

19-178295KON-BERG/2

Konkursåpning

19/03/2020

Fristdag

16/10/2019

Fordringsfrist

23/04/2020

1. Skiftesamling

08/05/2020 kl. 11:00

Avsluttet

KontaktpersonerMeny