Service Pisani AS

Navn

Service Pisani AS

Bostyrer

Arne Laastad

Advokat

Rolf B. Hjertaker

Saksbehandler

Siri Bakke Madsen

Tingrett

Hordaland tingrett

Saksnummer

21 -027429KON-THOD/BER

Konkursåpning

21/05/2021

Fristdag

06/01/2021

Fordringsfrist

23/06/2021

1. Skiftesamling

08/07/2021 kl. 00:00

Avsluttet

16/09/2021

KontaktpersonerMeny