S.Mogen Holding AS

Navn

S.Mogen Holding AS

Bostyrer

Ådne Laastad

Saksbehandler

Sonja Vatne Christiansen

Tingrett

Hordaland tingrett

Saksnummer

22-096796KON-THOD/KONS

Konkursåpning

22/11/2022

Fristdag

22/11/2022

Fordringsfrist

26/12/2022

1. Skiftesamling

09/02/2023 kl. 14:00

Avsluttet

KontaktpersonerMeny