Leet Datasystem AS

Navn

Leet Datasystem AS

Bostyrer

Arne Laastad

Advokat

Rolf B. Hjertaker

Saksbehandler

Siri Bakke Madsen

Tingrett

Hordaland tingrett

Saksnummer

21-143435KON-THOD/2

Konkursåpning

02/11/2021

Fristdag

07/10/2021

Fordringsfrist

1. Skiftesamling

07/01/2022 kl. 09:30

Avsluttet

KontaktpersonerMeny