Jan Ove Heimvik AS

Navn

Jan Ove Heimvik AS

Bostyrer

Rune Stavenes

Advokat

Rolf B. Hjertaker

Saksbehandler

Hildegunn Aalen

Tingrett

Hordaland tingrett

Saksnummer

21-066889KON

Konkursåpning

15/06/2021

Fristdag

03/05/2021

Fordringsfrist

20/07/2021

1. Skiftesamling

02/09/2021 kl. 09:45

Avsluttet

KontaktpersonerMeny