I.S.T On-Offshore AS

Navn

I.S.T On-Offshore AS

Bostyrer

Arne Laastad

Advokat

Rolf B. Hjertaker

Saksbehandler

Siri Bakke Madsen

Tingrett

Bergen tingrett

Saksnummer

20-081187KON-BERG/2

Konkursåpning

04/06/2020

Fristdag

04/06/2020

Fordringsfrist

09/07/2020

1. Skiftesamling

28/08/2020 kl. 09:30

Avsluttet

KontaktpersonerMeny