Henrik Eide AS

Navn

Henrik Eide AS

Bostyrer

Arne Laastad

Advokat

Ådne Laastad

Saksbehandler

Siri Bakke Madsen

Tingrett

Hordaland tingrett

Saksnummer

21-154395KON-THOD

Konkursåpning

02/11/2021

Fristdag

01/11/2021

Fordringsfrist

07/12/2021

1. Skiftesamling

07/01/2022 kl. 09:30

Avsluttet

KontaktpersonerMeny