Fana Maskin AS

Navn

Fana Maskin AS

Bostyrer

Rune Stavenes

Saksbehandler

Hildegunn Aalen

Tingrett

Bergen tingrett

Saksnummer

20-090677kon-berg/2

Konkursåpning

11/08/2020

Fristdag

18/06/2020

Fordringsfrist

15/09/2020

1. Skiftesamling

09/10/2020 kl. 09:20

Avsluttet

KontaktpersonerMeny