Energiplan AS

Navn

Energiplan AS

Bostyrer

Rune Stavenes

Advokat

Rolf B. Hjertaker

Saksbehandler

Hildegunn Aalen

Tingrett

Hordaland tingrett

Saksnummer

22-075817kon-thod/kons

Konkursåpning

08/07/2022

Fristdag

20/05/2022

Fordringsfrist

12/08/2022

1. Skiftesamling

22/09/2022 kl. 09:15

Avsluttet

KontaktpersonerMeny