Bruktbil Eksport AS

Navn

Bruktbil Eksport AS

Bostyrer

Ådne Laastad

Advokat

Rolf B. Hjertaker

Saksbehandler

Sonja Vatne Christiansen

Tingrett

Bergen tingrett

Saksnummer

21-016939KON-BERG/2

Konkursåpning

08/04/2021

Fristdag

08/04/2021

Fordringsfrist

13/05/2021

1. Skiftesamling

10/06/2021 kl. 09:15

Avsluttet

17/08/2021

KontaktpersonerMeny