Avløps Vakten AS

Navn

Avløps Vakten AS

Bostyrer

Ådne Laastad

Saksbehandler

Sonja Vatne Christiansen

Tingrett

Bergen tingrett

Saksnummer

19-165532KON-BERG/4

Konkursåpning

03/12/2019

Fristdag

05/11/2019

Fordringsfrist

07/01/2020

1. Skiftesamling

13/02/2020 kl. 09:20

Avsluttet

KontaktpersonerMeny