Ametysten-Stedet For Vekst i Sentrum AS

Navn

Ametysten-Stedet For Vekst i Sentrum AS

Bostyrer

Ådne Laastad

Advokat

Rolf B. Hjertaker

Saksbehandler

Sonja Vatne Christiansen

Tingrett

Bergen tingrett

Saksnummer

20-125458KON-BERG/2

Konkursåpning

09/09/2020

Fristdag

07/09/2020

Fordringsfrist

14/10/2020

1. Skiftesamling

05/11/2020 kl. 09:20

Avsluttet

KontaktpersonerMeny