Tvangsfullbyrdelse / Inkasso

Vi har bred kompetanse knyttet til tvangsfullbyrdelse, og har i en årrekke bl.a. bistått det offentlige som medhjelper i tvangssalg av fast eiendom m.m.

Vi yter kvalifisert bistand på området og holder også kursforedrag for bl.a. banker og finansieringsinstitusjoner, inkassoselskap og regnskapsførere.

Fyll ut vårt skjema for henvendelse her eller ring oss på tlf +47 55 55 96 00

Kjernekompetanse

  • Inkasso – innfordring av pengekrav
  • Forliksråd- og Namsbehandling
  • Midlertidig forføyning (avgjørelser)
  • Arrest i formuesgoder
  • Tvangsfravikelse (utkastelse) i leie- og bruksforhold
  • Tvangssalg fast eiendom
Meny