Tvangsfullbyrdelse / Inkasso

Vi har bred kompetanse knyttet til tvangsfullbyrdelse, og har i en årrekke bl.a. bistått det offentlige som medhjelper i tvangssalg av fast eiendom m.m.

Vi yter kvalifisert bistand på området og holder også kursforedrag for bl.a. banker og finansieringsinstitusjoner, inkassoselskap og regnskapsførere.

Kjernekompetanse

  • Inkasso – innfordring av pengekrav
  • Forliksråd- og Namsbehandling
  • Midlertidig forføyning (avgjørelser)
  • Arrest i formuesgoder
  • Tvangsfravikelse (utkastelse) i leie- og bruksforhold
  • Tvangssalg fast eiendom

Ta kontakt med oss for å avtale time eller send en forespørsel for å høre om vi kan bistå deg med din sak.

Meny