Strafferett – forsvarer / Bistandsadvokat

En av våre advokater bistår med strafferett, både for siktede/tiltalte som forsvarer og for fornærmede som bistandsadvokat. Hun har særlig kompetanse på vold og seksuelle overgrep og har i tillegg lang erfaring som bistandsadvokat og kjenner saksfeltet fra jobb i politiet, domstolen og som advokat.

For bistand på alle disse stadier av saken vil vilkårene for fri rettshjelp eller rett til bistandsadvokat som oftest være til stede.

Fyll ut skjema for henvendelse her eller ring oss på tlf +47 55 55 96 00

Kjernekompetanse i strafferett 

  • Rådgivning i forhold til om forholdet skal anmeldes
  • Bistand under etterforskning
  • Bistand under behandling av saken i retten
  • Fremsettelse av erstatningskrav
Meny