Strafferett – forsvarer / Bistandsadvokat

En av våre advokater bistår i straffesaker, både for siktede/tiltalte som forsvarer og for fornærmede som bistandsadvokat. Hun har særlig kompetanse på vold og seksuelle overgrep og har i tillegg lang erfaring som bistandsadvokat og kjenner saksfeltet fra jobb i politiet, domstolen og som advokat.

For bistand på alle disse stadier av saken vil vilkårene for fri rettshjelp eller rett til bistandsadvokat som oftest være til stede.

Kjernekompetanse

  • Rådgivning i forhold til om forholdet skal anmeldes
  • Bistand under etterforskning
  • Bistand under behandling av saken i retten
  • Fremsettelse av erstatningskrav

Ta kontakt med oss for å avtale time eller send en forespørsel for å høre om vi kan bistå deg med din sak.

Meny