Panterett – Garantier

Trenger du advokat for panterett? Vi har god teoretisk og praktisk erfaring fra området gjennom kursvirksomhet for bank- og finansinstitusjoner, samt praktisk erfaring som bobestyrere i konkursbo, og også som tvangssalgsmedhjelpere.

Fyll ut skjema for henvendelse her eller kontakt oss på tlf +47 55 55 96 00

Kjernekompetanse

  • Realisasjon av pant
  • Bankgarantier
  • Kausjoner
Meny