Arv, skifte og familierett

Våre advokater i Bergen har lang erfaring på arv- og skifterett, og behandler alle typer spørsmål knyttet til arv og skifte herunder private dødsboskifter, planlegging av overføring av verdier til arvinger, testamentariske disposisjoner, arvespørsmål i samboerforhold, opprettelse av fremtidsfullmakt m.v.

Vi yter også bistand i skatte-spørsmål relatert til planlegging og gjennomføring av generasjonsskifte, for eksempel ved overføring av eiendom fra foreldre til barn. Vi er sentralt plassert i Bergen og bistår innen alle områder av arv og skifte.

Trenger du bistand fra en av våre advokater?

Fyll ut skjema for henvendelse her eller ring oss på tlf +47 55 55 96 00

Kjernekompetanse innen arv og skifte:

  • Fremtidsfullmakt
  • Overføringer ved generasjonsskifte
  • Forskudd på arv, gave
  • Privat arv og skifte
  • Eventuell konflikt mellom arvinger
  • Uskifte
  • Testament
  • Skifte av dødsbo, praktisk bistand
  • Forhåndsligning av boet
  • Fordeling og utlodning
Meny