Arv, skifte og familierett

Våre advokater i Bergen har lang erfaring på arv- og skifterett, og behandler alle typer spørsmål knyttet til arv og skifte herunder private dødsboskifter, planlegging av overføring av verdier til arvinger, testamentariske disposisjoner, arvespørsmål i samboerforhold, opprettelse av fremtidsfullmakt m.v.

Vi yter også bistand i skatte-spørsmål relatert til planlegging og gjennomføring av generasjonsskifte, for eksempel ved overføring av eiendom fra foreldre til barn. Vi er sentralt plassert i Bergen og bistår innen alle områder av arv og skifte.

Kjernekompetanse innen arv og skifte:

 • Fremtidsfullmakt
 • Overføringer ved generasjonsskifte
 • Forskudd på arv, gave
 • Pliktdelsarv
 • Privat arv og skifte
 • Eventuell konflikt mellom arvinger
 • Avkortning i arv
 • Uskifte
 • Testament
 • Skifte av dødsbo, praktisk bistand
 • Forhåndsligning av boet
 • Fordeling og utlodning

Ta kontakt med oss for å avtale time eller send en forespørsel for å høre om vi kan bistå deg med din sak.

Meny