Kompetanse

Flere av advokatene i Laastad Stavenes Advokatfellesskap har særlig kompetanse innen konkurs og restrukturering, tvangsfullbyrdelse og arv og skifte, og yter i den forbindelse også generell rådgivning til bedrifter, private og finansieringsinstitusjoner.

Videre har vi advokater med særskilt kompetanse innen det privatrettslige området, som er spesialisert på familierett, arv, testamente og skifteoppgjør, samt det strafferettslige område med spesialisering innen strafferett, barnevernssaker og erstatningsrett.

Ta kontakt med oss for å avtale time eller send en forespørsel for å høre om vi kan bistå deg med din sak.

Meny