Sonja har vært ansatt hos oss siden 1997, og har lang erfaring både fra kontordrift og drift av advokatvirksomhet. Sonja har siden 2009 vært daglig leder i advokatfellesskapet, og styrer kontordrift og økonomifunksjon.

Sonja arbeider også med saksbehandling i hovedsak knyttet til konkursbehandling, og spesielt ved større konkurser;

  • regnskapsarbeid, tallmessige oppstillinger og rutinemessige oppgaver knyttet til konkursbo
  • lønnsarbeid og lønnsgarantibehandling i forbindelse med konkursbo
Meny