Siri har vært ansatt hos oss siden 2001, og jobber i hovedsak med selvstendig saksbehandling ved siden av å ta del i alminnelige kontormessige oppgaver. Hun har særlig kompetanse i Word og Excel, og har tidligere vært kursleder for disse tema tilknyttet en offentlig etat.

Siri sine hovedarbeidsfelt er

  • regnskapsarbeid, tallmessige oppstillinger og rutinemessige oppgaver knyttet til konkursbo
  • lønnsarbeid og lønnsgarantibehandling i forbindelse med konkursbo
Meny