Rune Stavenes arbeider med konkursboer, offentlige dødsboer og tvangssalg fast eiendom, som fast bobestyrer og medhjelper for Hordaland tingrett. Han har også i en årrekke vært brukt som foreleser i juridiske fag som konkurs, pant, tvangsfullbyrdelse, og garantier, for ulike kompetanseleverandører bl.a. for Regnskap Norge, Spama og JUS. Han har vært tilknyttet kontoret som partner siden 1991.

Meny