Rolf Bakke Hjertaker ble ansatt som advokat hos oss i juni 2020.

Han har lang erfaring innen fagfeltene konkurs og tvangsfullbyrdelse og har i mange år jobbet hos Kemneren i Bergen, både som stabsjurist, spesialrådgiver og advokat ved avdeling med hovedansvar for næringsinnkreving og arbeidsgiverkontroll.

Hans arbeidsfelt er i hovedsak konkurs og insolvensbehandling, samt tvangsfullbyrdelse og tvangssalg.

Meny