Hildegunn er den av våre assistenter med lengst erfaring, og har vært med siden oppstart av kontoret tilbake i 1989.

I tillegg til å ta del i alminnelige kontormessige oppgaver, arbeider Hildegunn med

  • regnskapsarbeid, tallmessige oppstillinger og rutinemessige oppgaver knyttet til konkursbo,
  • lønnsarbeid og lønnsgarantibehandling i forbindelse med konkursbo,
  • regnskapsarbeid og rutinemessige oppgaver til dødsbo og skifteoppgjør
  • oppgjør av eiendomstransaksjoner.
Meny