Fride Oline Furuhovde Myhre ble ansatt som advokatfullmektig hos oss i juni 2020.

Fride var nyutdannet jurist med masteroppgave innen formueretten våren 2020. Hennes arbeidsfelt er i hovedsak knyttet til konkurs og insolvensbehandling samt tvangsfullbyrdelse og tvangssalg.

Meny