Beate M. Seth har vært ansatt hos oss siden 2013, og arbeider i hovedsak med saker innen konkurs og insolvensbehandling, samt tvangsfullbyrdelse og tvangssalg.

Meny