Arne Laastad arbeider med insolvensrettslige problemstillinger, på oppdrag fra banker og som fast bostyrer for Hordaland tingrett.

Han har i en årrekke vært oppnevnt som bostyrer i de største konkurssaker i Bergensregionen, så som Mjellem & Karlsen Verft AS, Bergen 2017 AS (Sykkel VM), Bergen Bunkers AS (OW Bunker), CK Retail AS (CMYK-kjeden), Fyllingsdalen Foto (FotoKnudsen) og Henrik J Askviks Sønner AS (Askeladden).

Før Laastad begynte som advokat, arbeidet han først i Finansdepartementet og senere som dommerfullmektig ved Indre Sogn sorenskriverembete.
Han har også vært formann i Advokatforeningen sitt Lovutvalg for Konkurs.

Meny