Ådne Laastad er spesialisert innen konkurs- og insolvensrett, restrukturering, gjeldsforhandlinger og tvangsfullbyrdelse. Han er oppnevnt som fast bostyrer for Hordaland tingrett og har erfaring med både nasjonale og internasjonale konkursrettslige spørsmål. Han bistår også norske og utenlandske kreditorer i forbindelse med konkurser i norske selskap.

Ådne er og har vært involvert i behandlingen av flere av de største konkursboene i Bergensregionen, herunder Bergen 2017 AS (Sykkel-VM), Bergen Bunkers
(OW Bunker), CK Retail AS (CMYK-kjeden), Fyllingsdalen Foto AS (FotoKnudsen) og Henrik J Askviks Sønner AS (Askeladden). Han er også oppnevnt som fast medhjelper i tvangssalg for Bergen tingrett.

Meny